Turysto! Odbierz paszport Podróżnika bez Granic, zbieraj pieczątki za zrealizowane wycieczki i wymieniaj na nagrody od Przewodników bez Granic.

Nasz program partnerski to świetna okazja do zdobywania punktów za każdym razem, gdy zwiedzasz z naszymi przewodnikami. Wykorzystaj te punkty, aby zaoszczędzić na przyszłych podróżach lub odbieraj atrakcyjne nagrody.

Posiadanie Paszportu PODRÓŻNIKA BEZ GRANIC jest potwierdzeniem bezpłatnego dołączenia do programu oraz wyłącznego dostępu do ofert specjalnych.

JAK DZIAŁA PASZPORT PODRÓŻNIKA BEZ GRANIC?

– Odwiedź jednego z naszych przewodników. Znajdziesz ich w spisie na naszej stronie: https://przewodnicybezgranic.pl/przewodnicy/

– Pamiętaj, aby w każdą podróż zabrać ze sobą paszport Podróżnika bez Granic.

– Jeśli go jeszcze nie masz – zapytaj wcześniej przewodnika, czy może Ci wydać paszport. Liczba paszportów jest ograniczona i dostaniesz go  w ramach specjalnych akcji Przewodników bez Granic.

– Umów się na prywatne zwiedzanie z naszym przewodnikiem.

– Na koniec zwiedzania, poproś, aby przewodnik wbił Ci do Twojego paszportu swoją pieczątkę oraz zrób sobie zdjęcie z przewodnikiem, z którym zwiedzałeś.

– Zbieraj pieczątki i odbieraj atrakcyjne nagrody. Aktualne informacje o nagrodach w ramach programu znajdziesz poniżej.

AKTUALNY KATALOG NAGRÓD

NAGRODA I STOPNIA (za 3 pieczątki) : zestaw kulinarnych e-booków Przewodników bez Granic o wartości 22 euro („W 80 potraw dookoła świata” i „W 80 słodkości dookoła świata”). 

NAGRODA II STOPNIA (za 6 pieczątek): 1h konsultacja on-line z wybranym przewodnikiem, która pomoże przygotować kolejną podróż.

NAGRODA III STOPNIA (za 10 pieczątek): 2 godzinne zwiedzanie z wybranym przewodnikiem ze Stowarzyszenia Przewodnicy bez Granic. Wartość nagrody: 120 euro. 


REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO „PASZPORT PODRÓŻNIKA BEZ GRANIC”

 1. Celem stworzenia paszportów jest popularyzacja turystyki, chęć poznawania nowych destynacji turystycznych w towarzystwie przewodników należących do Stowarzyszenia Przewodnicy bez Granic.
 2. Aktualna lista przewodników należących do Stowarzyszenia znajduje się na stronie internetowej: https://przewodnicybezgranic.pl/przewodnicy
 3. Uczestnikiem programu może być każda osoba pełnoletnia.
 4. Paszport jest darmowy i turysta otrzymuje go od przewodnika należącego do Stowarzyszenia Przewodnicy bez Granic. Liczba paszportów jest ograniczona i można je otrzymać w ramach specjalnych akcji Przewodników bez Granic.
 5. Zadaniem posiadacza Paszportu jest odbycie jak największej ilości wycieczek prywatnych z Przewodnikami Bez Granic. Wycieczkę rozumie się jako jednorazowe prywatne zwiedzanie zgodnie z ofertą danego przewodnika w jego destynacji.
 6. W Paszporcie znajdują się miejsca na pieczątki, które potwierdzają zwiedzanie z przewodnikiem danego miasta. Pieczątkę wbija przewodnik Stowarzyszenia. Dodatkowym potwierdzeniem odbycia wycieczki może być wspólne zdjęcie z przewodnikiem.
 7. Pieczątkę od danego przewodnika można zdobyć tylko raz. Odbycie kilku wycieczek z tym samym przewodnikiem nie uprawnia do wbicia kolejnej pieczątki.
 8. Pieczątka nie przysługuje turystom, którzy są uczestnikami wycieczek zorganizowanych przez podmioty zewnętrzne (np. biura podróży, firmy, itp.).
 9. Każde kolejne spotkanie z innym przewodnikiem rozumie się jako następną wycieczkę, za którą otrzymujemy kolejną, inną pieczątkę w paszporcie.
 10. Posiadanie odpowiedniej ilości różnych pieczątek w paszporcie  uprawnia posiadacza Paszportu do odebrania nagród.
 11. Rodzaj nagrody odpowiada ilości zdobytych pieczątek. Istnieją 3 różne poziomy nagród:

Za 3 pieczątki – nagroda I stopnia

Za 6 pieczątek – nagroda II stopnia

Za 10 pieczątek – nagroda III stopnia

12. Nagrody są zmienne w zależności od sezonu. Lista aktualnych nagród zamieszczona jest na niniejszej stronie w rozdziale: AKTUALNY KATALOG NAGRÓD.

13. Aby odebrać nagrodę należy wysłać mailem zdjęcie strony z danymi osobowymi oraz zdjęcie strony z pieczątkami. Adres mailowy, na który należy wysyłać ww. informacje to: [email protected]

14.Stowarzyszenie Przewodnicy bez Granic zweryfikuje poprawność zdobytych pieczątek i przekaże daną nagrodę w terminie do 30 dni od daty otrzymania maila zgłaszającego.

15. Poszczególne nagrody można realizować w terminach wyszczególnionych w KATALOGU NAGRÓD. Jeśli dana nagroda nie zostanie odebrana w wyznaczonym terminie – może zostać zamieniona na inną o podobnej wartości i aktualną w danym terminie.

 1. Paszport wydawany jest na 10 lat, a rok wydania wpisywany jest przez przewodnika wydającego dokument.

POLITYKA PRYWATNOŚCI (RODO)

Traktując jako priorytet bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych przez system dbamy aby wszystkie nasze działania pozostawały w zgodzie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej także jako RODO. Wypełniając obowiązki informacyjne, dla zachowania transparentności i zrozumiałości stosowanych przez nas zasad ochrony danych osobowych, przedstawiamy niniejszą politykę prywatności. 

Administratorem Twoich danych jest Stowarzyszenie Przewodnicy bez Granic, ul. Szczęsna 26, 02-454 Warszawa, NIP 5223269486, KRS 0001052084. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: biuro@przewodnicybezgranic. Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora z dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych” .

Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
– wykonania usługi – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, aż do czasu zakończenia umowy,
– marketingu bezpośredniego – do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu,
– finansowo-księgowych – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa podatkowego,
– obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego,
– prowadzenia procesów reklamacyjnych.

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody lub w celach marketingowych czy udostępniania Twoich danych); posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody możesz skontaktować się wysyłając wiadomość e-mail na adres: biuro@przewodnicybezgranic. Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością pełnego wykonania zobowiązań, w ramach zawieranych z Tobą umów.

X
Add to cart